Dissabte, Setembre 19, 2020

Serveis per a socis

 • Participació activa amb l'Administració: reunions amb la Cambra de Comerç, Conselleria de Treball, Conselleria de Cultura, D.G. d'Indústria i D.G. d'Energia per tractar de temes de formació (cursos), sobre les ne cessitats del mon laboral, conferències sobre recursos i temes professionals. Totes les entitats ens demanan l'opinió d'ABTECIR en benefici del sector, com Associació Balear sense ànim de lucre 
 • Conveni amb la U.I.B. tenim un acord de col—laboració i cooperació amb els objectius d'ABTECIR, la recerca, el suport tècnic i la docència d'aspectes energètics, de climatització i de refrigeració. Tenir els links a les webs. Activitats duites a terme conjuntament en benefici de les dues entitats com per exemple Dimarts Tècnics. Col—·laborar amb les tasques d'investigació i docènc ia de la UIB. Compartir informacions referides a l'energia. UIB és Soci Protector d'ABTECIR 
 • Tramesa de revistes tècniques gratuïtament per als socis 
 • Tramesa d'informació tècnica d'importància pel sector i rebuda per part dels organismes oficials, siguin entitat col·—laboradora, protector, d'honor o no 
 • Dossier anual activitats/informació comptable per als socis 
 • Realització de Dimarts Tècnics cada any aprox uns deu a l'any 
 • Realització de Xerrades Comercials si ho sol—licit a alguna empresa, sigui sòcia o no 
 • Realització de Jornades es preveuen dues o tres per any 
 • Realització de Seminaris de formació 
 • Realització Cursos de formació com per exemple cursos per a l'obtenció del carnet d'instal—lador i mantenidor de calefacció i ACS i de Condicionament d'aire, manipulador de gasos fluorats i operador de calderes 
 • Visites Tècnico;lúdiques i Sòcio;culturals 
 • Biblioteca Tècnica per a consultar 
 • Pàgina web
 • Facebook i Twitter

 • Assessorament multidisciplinari

 • Assessorament tècnic

 • Assessorament de normatives

 • Assessorament gestions DGIE
 • Gestió de convalidació de carnets

 • 20% de descompte en assegurances de salut amb GENERALI

 

 

 

 

Acces per socis

Si NO és soci d’ABTECIR, pot veure els avantatges i serveis de fer-se soci i si vol fer-se’n, pot veure full de sol·licitud d’admissió de soci.

Segueix-nos a les xarxes socials

facebook-75    twitter-75    linkedin

b-cursos-instaladores-abtecir

butlletins-abtecir

Noticies Abtecir

 • Notícia de l'assemblea general 2020 >

    El passat 22 de juny se va celebrar l’Assemblea General ABTECIR 2020 via Streaming, a la que assistiren socis Read More
 • ’Assemblea General 2020 per streaming el dia 22 de juny de 2020 a les 19 hores >

  Anunci a tots els socis i entitats col·laboradores: ABTECIR celebrará l’Assemblea General 2020 per streaming el dia 22 de juny Read More
 • Dimarts Tècnic” sobre Optimització de la selecció de bomber per instal·lacions de caudal variable de WILO >

  ABTECIR va celebrar al Edifici del Anselm Turmeda de la UIB (Universitat de les Illes Balears) un “dimarts tècnic”. El Read More
 • “Jornada sobre biohabitabilidad y estandar passivhaus. Hacia el edificio sano y eficiente” a la UIB >

   Es va celebrar a la UIB (Universitat de les Illes Balears) la “Jornada sobre biohabitabilidad y estandar passivhaus. Hacia el Read More
 • 19 de juny de 2019 Assemblea General i Sopar de Germanor d’ABTECIR >

  El passat 19 de juny se va celebrar l’Assemblea General i sopar d’ABTECIR 2019 a l’Hotel Fontanellas Playa de Palma. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11